Ważność recepty — jaki jest termin realizacji i od czego zależy?

ważność recepty

Wystawienie recepty przez specjalistę nie musi wiązać się z jej natychmiastowym wykupieniem. W każdym przypadku pacjent ma czas na realizację. Jednak ważność recepty zależy od rodzaju leku i konkretnych wskazań. Właśnie dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób sprawdzić termin i od czego on zależy. Z całą pewnością taka wiedza nie raz uchroni przed niepotrzebną wizytą w przychodni.

Jaka jest standardowa ważność recepty?

Standardowa ważność recepty to 30 dni od daty wystawienia. Chyba że lekarz zaznaczy na recepcie konkretną datę realizacji, w takim przypadku 30-dniowy okres liczony jest od tej właśnie daty. Oczywiście istnieje także możliwość wystawienia recepty na dłuższy okres. Taka praktyka jest stosowana szczególnie w przypadku osób na stałe przyjmujących leki. Dzięki temu takie osoby nie muszą co miesiąc chodzić do specjalisty po te same środki. Jednak istnieją także leki, których okres wykupienia jest krótszy bądź dłuższy od tego standardowego. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że specjaliści nie zawsze mają czas na udzielanie tego typ informacji pacjentom.

Od czego zależy ważność recepty?

Przede wszystkim ważność danej recepty zależy od przepisanych leków, jak również od konkretnych zaleceń lekarza. Specjalista może wskazać konkretny termin możliwości jej wykupu, jak również wydłużyć okres nawet do 365 dni. Aby w ten sposób wydłużyć czas realizacji, musi zaznaczyć na recepcie „data realizacji do”. Jeżeli tego nie zrobi, recepta ważna jest tylko przez 30 dni. W przypadku antybiotyków czas wykupu jest o wiele krótszy i wynosi jedynie 7 dni od daty wystawienia, nie licząc czasu sprowadzenia do apteki. Również recepty na leki immunologiczne, a także środki produkowane na specjalne zamówienie mają inny termin — ważność recepty w tym przypadku to 120 dni. Podsumowując, w zależności od rodzaju recepty jej ważność może wynosić:

  • 30 dni od daty wystawienia lub wskazanej na recepcie — standardowe recepty,
  • 365 dni od daty wystawienia lub wskazanej na recepcie — recepty o przedłużonym terminie ważności,
  • 7 dni od daty wystawienia — antybiotyki,
  • 120 dni od daty wystawienia — leki immunologiczne i środki specjalnego przeznaczenia produkowane na zamówienie.

Zarówno leki immunologiczne, specjalnie dostosowane do pacjenta, antybiotyki, jak również wszelkie leki odurzające nie mogą być wystawiane na recepcie z późniejszą datą realizacji. Dlatego czas ważności takiej recepty liczony jest zawsze od jej wystawienia.

W jaki sposób sprawdzić ważność recepty?

Wiedząc już, czym się różnią poszczególne recepty, w prosty sposób można ustalić jej ważność. Wystarczy sprawdzić datę jej wystawienia, która w zależności od formy jest widoczna:

  • w prawym górnym rogu na wydruku,
  • przy konkretnej e-recepcie poprzez zalogowanie do Internetowego Konta Pacjenta.

Jeżeli recepta zostaje wystawiona z konkretną datą realizacji, również zostaje to zaznaczone na wydruku lub w formie elektronicznej.

Ponowne wystawienie recepty — jak to zrobić?

Każdemu może się zdarzyć, zapomnieć lub nie zdążyć, wykupić w wyznaczonym czasie recepty, zwłaszcza gdy nie jest to coś pilnego. W takim przypadku wystarczy poprosić lekarza o ponowne jej wystawienie. Można to zrobić na dwa sposoby.

  1. W celu ponownego wystawienia recepty należy skontaktować się osobiście z wybranym specjalistą. Często wystarczy kontakt telefoniczny, jednak czasami konieczna jest kolejna wizyta.
  2. Internetowe Konto Pacjenta umożliwia wysłanie prośby o ponowne wystawienie recepty do lekarza POZ. W ten sposób można w szybki sposób uzyskać receptę bez wychodzenia z domu.

Oczywiście lekarz w prosty sposób może także przedłużyć już istniejącą receptę. Dlatego nie trzeba obawiać się, że ważność recepty już minęła bądź zostało mało czasu na jej realizację.

Co się dzieje z niewykupioną receptą?

Pacjent, który nie zrealizuje recepty w wyznaczonym terminie, nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji. Niestety taka recepta przepada i nie jest możliwe jej wykupienie. Właśnie dlatego warto sprawdzać ważność recepty i pamiętać o jej realizacji w określonym czasie.

Dzięki wdrożeniu recept elektronicznych pacjent ma jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących dawkowania, rodzaju leków, a także daty wystawienia. W ten sposób łatwiej dopilnować terminowej realizacji. Warto jednak pamiętać, że niektóre recepty mogą mieć inny termin ważności niż standardowy. Co więcej, lekarz może wyznaczyć konkretną datę ich wykupu. Dlatego zawsze należy sprawdzić, z jaką receptą ma się do czynienia. W ten sposób można zaoszczędzić czas i uniknąć dodatkowego stresu.