Ile powinno wynosić prawidłowe ciśnienie i puls?

prawidłowe ciśnienie i puls

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego stają się coraz bardziej powszechnym problem. Nadciśnienie tętnicze uznane zostało już za chorobę cywilizacyjną. W naszym kraju cierpi na nią około 10 milionów dorosłych ludzi. Najbardziej narażone są osoby powyżej 55 roku życia. Wczesne wykrycie problemów z cieśnieniem tętniczym i pulsem oraz rozpoczęcie odpowiedniego leczenia może uchronić nas przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, bowiem nieleczone może prowadzić do udaru mózgu, czy też zawału serca. Ile powinno wynosić prawidłowe ciśnienie i puls? Dlaczego nieleczone nadciśnienie tętnicze jest niebezpieczne?

Jaką wartość ma prawidłowe ciśnienie i puls?

Ciśnienie krwi to siła nacisku, jąką krew przepływająca wywiera na naczynia w naszym organizmie. Serce podczas każdego uderzenia wyrzuca z siebię pod ciśnieniem porcję krwi, która następnie za pomocą naczyń krwionośnych dociera do wszystkich narządów w ciele i układem naczyń żylnych powraca spowrotem do serca. Opisując ciśnienie krwi podaje się dwie wartości. Pierwsza, tak zwana górna, to wartość siły, jaka oddziałuje na serce podczas jego skurczu. Bardzo często ta wartość nazywana jest ciśnieniem skurczowym i w prawidłowych warunkach wynosi 120 mmHg. Dolna wartość, to siła jaką krew wywiera na serce w stanie rozkurczenia. Nazywana jest ciśnieniem rozkurczowym i u zdrowej osoby wynosi 80 mmHg. Podsumowując prawidłowe ciśnienie krwi powinno wynosić 120/80 mmHg.

Drugim parametrem opisującym kondycję serca jest puls. Inna nazwa tego parametru to tętno. Wartość ta opisuje ile uderzeń na minutę wykonuje serce, a więc jest miarą częstotliwości skurczu serca. Puls zależy od wielu czynników, między innymi wieku. Aby pomiar był miarodajny należy mierzyć tętno w stanie spoczynku. Oto prawidłowe wartości tętna w zależności od grupy wiekowej:

  • niemowlęta – 130 uderzeń/min,
  • dzieci – 100 uderzeń/min,
  • młodzież – 85 uderzeń/min,
  • dorośli – 70 uderzeń/min,
  • osoby w podeszłym wieku – 60 uderzeń/min.

Stan w którym posiadamy za wysokie tętno nazywamy tachykardią i mamy z nią do czynienia, jeżeli wartość naszego pulsu przekracza 100 uderzeń na minutę. Za niska wartość tętna nazywana jest bradykardią i mówimy o niej, jeżeli puls wynosi poniżej 60 uderzeń na minutę. Oba stany mogą być niebezpieczne dla zdrowia i wymagają konsultacji lekarskiej.

Co w przypadku, jeżeli nie zawsze mamy prawidłowe ciśnienie i puls?

Omawiając anomalie związane z ciśnieniem krwi możemy mówić o nadciśnieniu tętniczym lub o niskich wartościach ciśnienia krwi. Za wysoka wartość ciśnienia krwi jest zjawiskiem niebezpiecznym dla zdrowia i życia, dlatego wymaga niezwłocznej konsultacji z lekarzem. Za duże ciśnienie wywierane na serce prowadzi do przerostu mięśnia sercowego, co wpływa na wydolność serca, może także prowadzić do udaru lub zawału. Nadciśnienie tętnicze może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak istotne są regularne badania kontrolne. Stan niskiego ciśnienia krwi zwykle nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie wymaga stosowania leków.

Mierząc wartości pulsu pamiętajmy, że jest on zmienny i zależny od wielu czynników. Podczas aktywności fizycznej nasze tętno wzrasta i może wynieść nawet 180 uderzeń/min! Osoby regularnie uprawiające sport będą posiadały niższe wartości tętna spoczynkowego i będzie to zjawisko całkowicie naturalne. Jeżeli któryś z wyżej wymienionych parametrów budzi nasze obawy to skonsultujmy je ze swoim lekarzem rodzinnym. Pamiętajmy, że tylko regularne badania kontrolne pozwalają na wczesną diagnozę i podjęcie odpowiedniego leczenia.