PROWOKACJA DZIECI DO PRZECIWSTAWIANIA SIĘ

Dlaczego tak się dzieje, że rodzice, którzy chcą ostrzec lub upomnieć dziec­ko, popadają w gniewny, oskarżycielski lub ośmieszający ton? Jedną z przyczyn jest to, że tym tonem karcono wielu z nas, kiedy byliśmy dziećmi. Podświado­mie przywołujemy niechęć, którą czuliśmy do karcących nas rodziców. Pod­świadomie zakładamy, że nasze dzieci w podobnych sytuacjach nas nie lubią i mają ochotę nas nie słuchać. Nieświadomie przypominamy sobie wszystkie momenty, w których nie udało się nam ich opanować i paraliżuje nas strach przed powtórką. To, co nasz ton sygnalizuje dzieciom, to nasz antagonizm i nasz brak zaufania do siebie. Obie te rzeczy prowokują dzieci do przeciw­stawiania się nam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *