POTRZEBNA WPRAWA

Ludzie — po dziecięcych zabawach w bąka, w młynek, po karuzeli i huśtawce — mają do dy­spozycji przede wszystkim upijanie się oraz liczne tańce, począwszy od światowego, lecz zdradzie­ckiego wiru walca aż po najrozmaitsze rodzaje gwałtownego, gorączkowego, konwulsyjnego mio­tania się. Podobnej przyjemności dostarcza upo­jenie wywołane znaczną szybkością, jakiej do­świadcza się na przykład na motocyklu albo w otwartym samochodzie. Trzeba było wymyślić całe potężne machiny, które sensacjom tego rodzaju potrafiłyby nadać intensywność i gwałtowność,potrzebne do wprawienia dorosłych w pożądany stan. Trudno się więc dziwić, że w wielu wypad­kach dopiero epoka przemysłowa nadała zacho­waniom tego typu charakter zabawy czy gry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *