DYSCYPLINA REDUKUJE STRATY

Dyscyplina w rzeczy samej redukuje stra­ty, degradację, rozproszenie energii, sprowadzając to wszystko do mistycznej adoracji wodza i tym samym oddając mu do dyspozycji sumę mocy, o jakiej nie mogłaby nawet marzyć władza funk­cjonalna czy legitymistyczna.Cała tajemnica zawiera się w prostej formule: przeistoczyć głosowanie w plebiscyt, a rozumową ocenę współzawodniczących programów — w nie­przytomną aklamację, wynoszącą na piedestał bo­żyszcze nie uznające żadnych rywali. Nikt nie jest w stanie zmienić warunków, w jakich masy ludo­we sprawują obecnie władzę. Można jedynie na pewien ograniczony okres czasu zafałszować te warunki. I tak właśnie bywa. Polityka taka nie stanowi jednak żadną miarą rozwiązania pro­blemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *