Zawiązki zębów mlecznych

Zawiązki zębów mlecznych tworzą się między piątym a szóstym tygodniem życia płodowego. W siedemnastym tygodniu tworzą się zawiązki zębów stałych. Wszelkie niedobory żywieniowe kobiety ciężarnej, a także przebyte w tym czasie choroby zakaźne mogą mieć zasadniczy wpływ na kształt, barwę i skład chemiczny zębów dziecka, a przede wszystkim szkliwa. Już ten okres decyduje, czy dziecko […]

Uszkodzone zęby

Niektóre choroby przebyte przez kobietę w ciąży, a także przyjmowane przez nią leki, wpływają wyraźnie niekorzystnie na uzębienie dziecka. Zmiany chorobowe powstałe w okresie płodowym nazywamy „wrodzonymi”, w odróżnieniu od dziedzicznych, przenoszonych drogą genetyczną, i nabytych, powstałych u dziecka już w okresie jego pozapłodowego, czyli samodzielnego życia. Kobieta ciężarna może przede wszystkim przekazać dziecku kiłę, jeśli […]

Próchnica podczas ciąży

Każda ciężarna kobieta powinna zgłosić się do poradni stomatologicznej, aby skontrolować stan uzębienia. Próchnica podczas ciąży może bowiem z wielu powodów szerzyć się szybciej. Łatwiej np. niż zwykle gromadzą się w okresie ciąży naloty na zębach. W nalotach tych powstają niebezpieczne dla zębów kwasy, które działając na szkliwo odwapniają je, zapoczątkowując w ten sposób próchnicę. […]