Upośledzone dzieci potrzebują często odpowiedniego leczenia

Traktujemy je w sposób naturalny. Upośledzone dzieci potrzebują często odpowiedniego leczenia. Ale jeszcze bardziej potrzebna im jest naturalna i swobodna atmosfera w domu, bez względu na to, czy upośledzenie polega na ciężkości umysłowej, zezie, padaczce, głuchocie, krótkowzroczności, szpecącym znamieniu czy kalectwie w jakiejkolwiek innej postaci. Ale łatwiej oczywiście teoretyzować niż realizować to w praktyce. Ułomność […]

Różne motywy

Różymi motywami kierują się osoby przysposabiające dziecko. Małżeństwo może decydować się na adopcję tylko wtedy, jeżeli obydwoje lubią dzieci i bardzo pragną mieć jedno dla siebie. Wszystkie dzieci  i biologiczne, i przybrane  muszą mieć świadomość, że należą do rodziców że są kochane, ,,na zawsze”, zarówno przez matkę, jak i ojca, bo tylko wtedy będą wyrastały w […]