NIE ZA WIELE ZAKAZÓW NARAZ

Dużo lepiej we wczesnych miesiącach uczenia zakazów usunąć dające się zabrać pokusy tak, aby nie było naraz zbyt wielu zakazów. W odniesieniu do takich rzeczy, jak przewody do lamp lub gorące żelazka, których nie da się wynieść, można stać się prawdziwym mistrzem postępowania. Trzeba mieć pod ręką zabawkę odwracającą uwagę. Nie należy zostawiać malucha oko […]

ODWRACANIE UWAGI UCZY

Zgadzam się, że wyniesienie jakiegoś przedmiotu niczego nie uczy; powoli będzie się go przyno­sić z powrotem, jednak dopiero wtedy, gdy dziecko będzie zdolne do reagowa­nia na słowo nie i tłumaczenia. Wtedy nauczy się tych zakazów. Odwracanie uwagi jednak uczy. Jeśli dziecku stale odwraca się uwagę, ogra­nicza lub wynosi z pomieszczenia w obliczu jakiejś pokusy, to z […]

PROWOKACJA DZIECI DO PRZECIWSTAWIANIA SIĘ

Dlaczego tak się dzieje, że rodzice, którzy chcą ostrzec lub upomnieć dziec­ko, popadają w gniewny, oskarżycielski lub ośmieszający ton? Jedną z przyczyn jest to, że tym tonem karcono wielu z nas, kiedy byliśmy dziećmi. Podświado­mie przywołujemy niechęć, którą czuliśmy do karcących nas rodziców. Pod­świadomie zakładamy, że nasze dzieci w podobnych sytuacjach nas nie lubią i […]