GDY DZIECKO WDA SIĘ W BÓJKĘ

Jeśli dziecko wdało się w bójkę, to zamiast automatycznie je potępiać, wychodząc z założenia, że musi dzielić winę, można początkowo mu współczuć i dzielić uczucie złości, które może odczuwać. Następnie po odkryciu, a przynajmniej podejrzeniu, jaką rolę odegrało w sprowokowaniu bójki, należy mu wytłuma­czyć, jak bardzo rozzłościło inne dziecko lub zraniło jego uczucia i jak […]

DAJĄC PRZYKŁAD DZIECIOM

Po takim incydencie będą mieli tyle autorytetu moralnego ile przed nim. Co ważniejsze, dając przykład dzieciom będą ich jednocześnie uczyć, co jest bardziej przekonywające niż słowa. Ich dzieci nauczą się, że każdy jest człowiekiem, że w nieporozumieniach i kłótniach uczestniczą dwie strony lub więcej, że sednem sprawy nie jest prawda lub nieprawda, że nie należy […]

POTĘPIENIE JAKO GŁÓWNA METODA WYCHOWAWCZA

Nie chcę nikomu wmawiać, że możliwe i pożądane jest uchronienie dzieci przed wykształceniem się w nich wyrzutów sumienia i poczucia winy. (Te dwa pojęcia w znacznym stopniu się pokrywają.) Społeczeństwo nie może funk­cjonować dopóty, dopóki większość obywateli nie ma w jakimś stopniu obu tych cech. Co więcej, ludzie, którzy zdobywają wiedzę i stają się profesjonalis­tami […]

ZABAWKI TWÓRCZE A JEDNOSTRONNE

Zawsze kupowałem zbyt wiele i zbyt drogich zabawek moim dzieciom i wnukom, kiedy były małe. Jest to powszechny błąd Amerykanów. W końcu nauczyłem się jednak przez swoje związki z przedszkolami skupiania się głów­nie na zabawkach rozwijających, a nie drogich zabawkach służących jednemu celowi. Dzieci najbardziej kochają wymyślanie własnych sposobów bawienia się przedmiotami, sposobów wyrażających ich specjalne […]

TRACENIE ZAINTERESOWANIA ZABAWKAMI

Pamiętam, jak obserwowałem zagubioną opiekunkę w przychodni, która próbowała nauczyć 12-miesięczne dziecko puszczania łódeczki na wodę w wannie, podczas gdy maluch chciał tylko uderzać nią po powierzchni wody. Pięciolatek traci zainteresowanie puszczaniem lokomotywy małego pociągu po torach, gdyż sam nie ma nic do roboty poza obserwowaniem, jak krąży ona dookoła. Zamiast tego ma ochotę oderwać dach […]