OPANOWANIE GRUPY DZIECI

Jedynymi trzema rzeczami, których nauczyłem się z tej przygody, było stwie­rdzenie, jak staranny był mój syn, jakich umiejętności wymaga opanowanie grupy dzieci — nawet ośmiorga — i jakim złym przywódcą grupy byłem ja sam. Na następnych dwóch spotkaniach dałem sobie radę lepiej, ale nie aż tak dobrze, aby być z tego dumnym. Po tym fiasku 35 lat […]

ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZE

Kiedy uczeń zaczyna nawet w najlżejszy sposób odwracać uwagę, nauczyciel natychmiast zwraca wzrok ku niemu i zaczyna mówić bezpośrednio do niego, jakby oplątywał go niewidzialną siecią. Mam wiele podziwu dla zdolności przywódczych nauczycieli w szkołach podstawowych. Sam będąc wykładowcą na wydziale lekarskim miałem dużo łatwiejszą sytuację, gdyż studenci byli zdecydowani nauczyć się materiału, jeśli uznali go […]