SUGESTIE DZIECI

Dzie­ci, które — w każdym razie w tej właśnie chwili — czują się prześladowane przez rodziców, nauczycieli, braci, siostry, zasady, zobowiązania i kary. Marzą o pójściu własną drogą, a w każdym razie o satysfakcji ze zniwelowania percepcyjnej krytyki.Kiedy wspomniałem o zamiarze poprawienia książki „Dziecko. Pielęgnowa­nie i wychowanie”, jeden z chłopców powiedział zrezygnowanym tonem, że jego rodzice […]

PRETENSJE DO RODZICÓW

Inna dziewczynka wybuchnęła gwałtownie: „Kiedy opiekunka biega po do­mu i wyciąga zabawki, dziecko nie powinno być odpowiedzialne za pochowanie ich”. Wywołało to powszechną, żywą dyskusję, która łączyła pretensje do rodziców i młodszego rodzeństwa.Jeden chłopczyk skarżył się na brata, który nie szanował jego własności. Zapytałem, czy jest to młodszy brat. „Oczywiście” krzyknął, a po klasie przele­ciał […]

ZŁOŚĆ W DZIECIACH

Choć byłem obznajmiony z niechęcią do rodzeństwa w poprzednich rozmo­wach, zdumiało mnie jednak, jak wiele złości było w dzieciach, kiedy mowa była o młodszym rodzeństwie. Pytałem, czy ich zdaniem dzieci same powinny ustalać czas kładzenia się spać. Niektóre skłaniały się do poglądu, że powinny siedzieć tak długo, jak mają ochotę, czego się spodziewałem. Zdumiało mnie jednak, […]