PRZERWANIE ŁAŃCUCHA NEGATYWNYCH UCZUĆ

Dziecko może się nigdy nie skarżyć, ale wewnętrznie czuć się niepewnie. Jego sposób poradzenia sobie przez zrzędzenie, nieposłuszeństwo, agresję lub płacz- liwość może pogorszyć sytuację. Rodzice muszą zachowywać się tak, aby przerwać ten łańcuch negatywnych uczuć. Jeśli będą chcieli otwarcie kochać, to stwierdzą, że dziecko chce tego samego. Jeśli wzajemne stosunki dalej się nie układają, to […]

TRUDNI SĄSIEDZI

Przede wszystkim wymieniłbym niesympatycznych dorosłych, którzy podej­rzliwie patrzą na każdego przechodnia i jak lwy bronią swoich posiadłości przed postawieniem na nich kroku. Na bardziej wytrzymałych dzieciach zrzęd­liwi sąsiedzi nie robią wrażenia — lubią im dokuczać, biegając po trawniku lub wrzucając im śmieci do ogródków. To wrażliwe dziecko przejmuje się wyolb­rzymionymi historiami na temat dzikości zwariowanej […]