ŹLI NAUCZYCIELE

Jeden z rodzaju złych nauczycieli straszy uczniów, którzy się opóźniają, że dostaną złe stopnie lub nie przejdą do następnej klasy. Takie postępowanie raczej paraliżuje niż pobudza tych uczniów. Zadaniem nauczyciela jest takie wytłumaczenie przedmiotu, aby wydawał się łatwy, interesujący i stanowił wyzwanie, któremu uczeń nie może się oprzeć. Oznacza to rysowanie planów, prowadzenie zajęć, dyskusji […]

DOBRY NAUCZYCIEL

Dobry nauczyciel wyzwala inicjatywę, odpowiedzialność i twórczą postawę. Te cechy są bardzo ważne dla wszystkich uczniów, jeśli w życiu dorosłym mają być dobrymi pracownikami, a nie tkwiącymi u podnóża drabiny. Tych cech nie można nauczyć się z książek lub kazań nauczyciela czy… rodzica. Wykształcają się w dzieciach, którym dano szanse codziennego praktykowania ich. Mądry nauczyciel codziennie […]