ASPEKT ZMIANY DZIECKA

Jak można się przekonać, czy nauczyciel pomaga poszczególnym uczniom i zachęca do inicjatywy, odpowiedzialności i twórczej postawy? Przede wszy­stkim wszyscy musicie wiedzieć, że zazwyczaj wrażliwi uczniowie o dużym poczuciu winy, na początku pierwszej lub drugiej klasy są najbardziej skłonni do onieśmielenia i obawy przed nauczycielem. Wynika to nie tylko z ich skarg, wyraża się także […]

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELEM

Myślę, że należy z sympatią wysłuchać skarg dziecka na nauczyciela i nie wyciągać pochopnych wniosków, że jest on zły lub niekompetentny. Można powiedzieć dziecku: „Zdaję sobie sprawę, jak krępuje cię, kiedy nauczyciel cię poprawia przed całą klasą”. Następnie można zaproponować odwiedzenie szkoły, aby zobaczyć, jaka ona jest. Przyjście do klasy może być sygnałem dla nauczyciela, […]

DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Nadwrażliwemu dziecku po kilku tygodniach grubieje skóra i uświadamia sobie, że surowość nauczyciela nie jest tak groźna, na jaką wygląda. Jeśli się tak nie stanie i dziecko stale jest napięte i nieszczęśliwe, rodzice mogą się zwrócić o pomoc do kierownika szkoły. W takim przypadku równie ważne jest, aby rodzice nie obarczali winą głównie nauczyciela, gdyż […]