PRZEKLINANIE

Trochę mnie krępuje radzenie, co rodzice powinni robić z przekleństwami i tzw. brzydkimi wyrazami, które w przeszłości zawsze uważano za coś niepożą­danego. Teraz przecież wielu rodziców świadomie, a nawet z dumą używa w zwykłej rozmowie słów, które traktuje się za obsceniczne. Wiele ludzi rzuca­jących czteroliterowymi słowami sądzi, że jest to tylko jeden z aspektów ogól­nego […]

PRAGNIENIE CZŁOWIEKA

Jednym z pragnień człowieka jest piękno. To sprawia, że tworzymy lub reagujemy na ładne ubrania, ozdoby, piękne budowle i — w odniesieniu do języka — pobudzający wyobraźnię język poezji, pieśni i mowy. W tym znacze­niu chęć używania pięknego języka jest bardziej pierwotna od chęci używania słów, które mają szokować lub obrażać i są wyrazem buntu […]

POPRAWNE ZACHOWYWANIE SIĘ

Ponieważ większość z nas wychowano w rodzinach, w których w mniejszym czy większym stopniu obdarzaliśmy rodziców miłością, szanowaliśmy ich i sta­raliśmy się naśladować ich zachowaniem i pragnieniami, staramy się szanować ich tradycje i zasady. Te wpływy — umiłowanie piękna, przestrzeganie zasad i szacunek dla ro­dzinnych tradycji — są siłami pozytywnymi, które skłaniają nas, aby zachowy­wać się […]