USTRÓJ ZACHOWUJĄCY DUCHA SEKTY

Od tej chwili wszystko przepadło, a sytuacja jest tysiąc razy gorsza niż poprzednio, prawa bowiem nie tylko tolerują korupcję, lecz czynią z niej swe narzędzie. Ustrój zachowujący ducha gwałtownej i posępnej sekty, z której się zrodził, i stosujący w skrajnej formie przyjęte przez nią surowe zasady, stara się jak ona obrócić na swoją wyłączną korzyść wszystko, […]

SEKTA U WŁADZY

Skoro jednak osiągnęło się cel od początku stanowiący zadanie trudne i zło­wieszcze, czemuż nie odłożyć broni? Sekta, opa­nowawszy społeczeństwo, powinna by się w mm rozpłynąć, a jej członkowie powinni by wrocic spokojnie do łagodniejszych obyczajów, do jakich zachęca stan odprężenia i spokoju. Czasem tak się właśnie dzieje, kiedy indziej jednak sekta docho­dzi do władzy w […]

CAŁY NARÓD

Cały naród zostaje podporządkowany dyscyplinie stosowne] dla garstki spiskowców. Rzuca się obywatelom hasło absolutnej solidarności, która staje się ich jedynym, wszechobejmującym prawem. W różnych dziedzinach bytu narodowego wszystko jest ure­gulowane, ujednolicone, powiązane ze sprawą gi­gantycznego przedsięwzięcia, którego nikt me śmie nazwać po imieniu.Przedsięwzięciem tym jest z ńatury rzeczy woj na. Żaden inny cel nie jest na […]

FORMOWANIE NIEWOLNIKÓW

Od każdego żąda się radosnego, entuzjastycznego akcesu, który nie ma nic wspólnego ze zwykłą uległością. Dąży się do formowania niewolników, którzy nie cierpieliby nad niewolą, lecz wybierali ją samorzutnie, dumni z niej, przekonani, że to jest właśnie najlepszy i najpełniejszy sposób słu­żenia sprawie. Równocześnie podsyca się rodzaj egzaltacji, dzięki której ludzie skwapliwie nara­żają się na […]

ZASADY WALKI

Są to zasady walki wykraczającej poza normal­ną wojnę, zasady sekty zwykłej ryzykować wszystko w nierównych zmaganiach, przekonanej, że dla przywrócenia równowagi korzystać należy z wszelkich możliwych sposobów walki. Sekta organizuje naród w tym samym duchu i z tą samą bezwzględnością, jakimi kierowała się we włas­nych poczynaniach. Zmienia się jedynie ich skala. Nie idzie już o […]