NIC BEZ POWODU

Nie dzieje się to z powodu jakiejś decyzji czy konkretnego wy­darzenia, lecz siłą rzeczy, których bieg daremnie próbowano by wstrzymywać. Wszystko nieuchron­nie zdąża ku wojnie i tylko ku wojnie. Jedynie bowiem wojna toczona według nowej zasady, którta czyni z niej wojnę totalną, wymaga tylu za­biegów i wytrwałości, pochłania tyle energii i za sobów gromadzonych w […]