SEKTA OGARNIA NARÓD

Tak brzmi zasada czasu wojny; jesii teraz ta zasada wydaje się stosowna na czas po­koju, to tylko dlatego, iż nie jest to prawdziwy pokój, lecz jedynie zamaskowana wojna.Tak więc sytuacja, w której sekta ogarnia ca y naród, jest równoznaczna z zapoczątkowaniem wojny. Jest to jedyna walka, do jakiej wiodą su­rowe zasady, z których dany naród […]

ZGIEŁK BITEWNY

Nie idzie tu o spory graniczne, o starcia między dwoma sąsiadującymi z sobą krajami,o  ambicje władców czy różnice zdań między mmi. jeden naród i jedna wiara podejmuje świętą woj­nę o podbój świata. To islam, Republika Fran­cuska lub Trzecia Rzesza sprzymierzają przeciwko sobie cały świat, który zamierzają zbawić wbrew jego woli, narzucając mu orężnie władców i […]

RZĄDZENIE MYŚLAMI

Wojna od początku rządzi myślami, pochłania wysiłki i przeistacza ludzką egzystencję w nie­ustanną ofiarę, stanowiąc zarazem dla człowieka wzniosłą ceremonię, w której najwyższe wyrzecze­nie ukoronuje życie od dawna poświęcone bogom walki. Uważa się ją za ostateczny cel narodów oraz próbę ogniową, decydującą o ich wartości. Pożąda się tylko tych cnót, dzięki którym można godnie stać […]

RELIGIA WOJNY

Religia wojny eliminuje wszelkie inne wierzenia, obiecując życie wieczne jedynie wojownikowi ginącemu na polu bitwy oraz ko­biecie, która wydaje na świat jego następcę. We wszystkich sercach powiewają niewidzialne sztan­dary, szarpane tą samą nawałnicą. Wszyscy — ku zachwytowi śmierci — noszą te same znaki. Pro­ste godła: wilczyca, półksiężyc, swastyka czy go­rejące słońce Nipponu wiodą na śmierć […]