PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Korzysta z nich po to tylko, by je roz­brajać. Nie tylko nie sprzyja im, lecz przyczynia się do ich zaniku. Tych, którzy biorą je sobie do serca, zniechęca, dowodząc, że nie ma sensu trzy­mać się zasad, które inni lekceważą. Niekiedy potrafi brutalnie powściągnąć zapał sprzeczny z in­teresami zbyt wielu. Taki jest zwykły porządek świata. Dlatego […]

WYKORZYSTYWANIE DO SWOICH CELÓW

Dzięki niemu jednostki uświadamiają sobie zwią­zane z tym obowiązki, uczą się dyscypliny, nie­odzownej, jeśli ktoś pożąda naprawdę wyjątko­wych losów. Zazwyczaj społeczeństwo wchłania i wykorzystuje do swoich celów niezależne siły, które zrazu pragnęły działać przeciw niemu. Bunt ten jednak hartuje, człowiek wychodzi zeń bo­gatszy wewnętrznie, sprawniejszy, silniejszy, ma więcej do ofiarowania innym. Wchłaniając takie jednostki, społeczeństwo […]