W DZIEJACH DUSZY

Kultura lepiej wychodzi na synach mar­notrawnych niż na tych, którzy nigdy nie schodzą z utartych ścieżek. Niewątpliwie te burzliwe ucieczki rzadko tylko wiodą do poważniejszych rezultatów. Z czasem wszystko wraca do ładu i spokoju. Sekta, zawiązawszy się, pewnego pięk­nego dnia przestaje istnieć, a po jej śmiałych zamierzeniach pozostają tylko wspomnienia. Każ y jednak coś na […]

KAŻDE DOŚWIADCZENIE

Każde doświadczenie stwarza, a potem umacnia pewną skłonność, pewną dyspozycję, któ­ra z czasem staje się drugą naturą, przy czym skłonności najdawniejsze są też najgłębsze, naj­trwalsze. To niemała rzecz — nauczyć się wier­ności i dyscypliny. W sprzyjających okolicznościach sekta wykracza jednak poza tę skromną rolę. Umacnia swój byt i zaczyna walczyć o własną sprawę. Niepodobna już widzieć […]

WYROBIONA ODPORNOŚĆ

Wyrabia w sobie od­porność niewspółmierną do pokus i gróźb, jakie może jej przeciwstawić społeczeństwo. Wypraco­wuje doktrynę i program. Wypowiada walkę bez pardonu, narażając się tym samym na prześlado­wania. Wszelkie cnoty uprawiane przez sektę przy­bierają charakter skrajny, tak że w końcu leje się krew. Ostatecznie dochodzi do zdelegalizowa­nia sekty, do szczucia jej sympatyków. Społeczeń­stwo chciałoby wyrwać […]