TWARDZI LUDZIE

Gdy jednak ci twardzi ludzie przejmują władzę, od razu wszystko zmie­nia charakter; postawa, która sprzyjała bohater­stwu, teraz prowadzi do podłości. Obejmując swym wpływem cały naród, sekta przestaj’e wer­bować swych członków spośród wybrańców. Do rozrośniętej niepomiernie wspólnoty obok zdrowe­go nasienia trafia teraz poślad. Tak więc społecz­ności utworzonej na chybił trafił, a upojonej swą rangą —• przypada […]

WYROKOWANIE O PRZYSZŁOŚCI

O przyszłości wyrokuje przeszłość, spowi­jając wspólnym losem wielkich i małych, rzeszę, w której bardziej niż kiedykolwiek góruje mier­nota, nikomu bowiem nie wolno kroczyć odrębną ścieżką osobistego doskonalenia się.Większości skazanej na rolę służebną odmawia się praw należnych człowiekowi. Cały naród musi służyć bez wytchnienia. Wszystko podlega mobili­zacji, każdy musi dawać z siebie maksimum. Tylko tą drogą […]

ADOLF HITLER JAKO BOŻYSZCZE

Mogą one zapłodnić spo­łeczeństwo, stać się ożywczym bodźcem, przyczyną owocnego zgorszenia, równocześnie jednak niosą w sobie obłęd, w którym utracić można pokój, cześć i wolność. Na ziemi los wyznacza im granice. Jeśli kto marzy o wyżynach, może wkroczyć na tę drogę, niebawem jednak będzie musiał od niej odstąpić.Wszelka władza to magia skuteczna, jeśli przez magię […]

NATURA I FORMY WŁADZY

Nie ma władzy opartej wyłącznie na przymusie: sprawą zasadniczą jest zawsze przyzwolenie. Co sprawia, że potok samochodów zatrzymuje się na znak dany przez policjanta podnoszącego swój „lizak”? Z pewnością nie siła fizyczna policjanta. Może jakieś niejasne przekonanie, że ruch wyma­ga regulacji? Można by przypuszczać coś takiego, gdyby za kierownicą zasiadali wyłącznie myśli­ciele. Iluż jednak kierowców […]