UMYSŁ UŁATWIA

Umysł ułatwia sobie sprawę, upraszczając rzeczywistość. W istocie karabiny nigdy nie odgrywają tak za­sadniczej roli, z rzadka tylko dochodzi do ich interwencji. Poza tym wolno żywić wątpliwości, czy za pomocą karabinów można masy zmusić do pracy. Karabiny mogą jedynie zdziesiątkować tłum. Dlatego też ważne są nie tyle karabiny, ile raczej wyobrażenie karabinów. Zwłaszcza zaś przekonanie, […]

WMAWIANIE SOBIE

Niektórzy pacyfiści wmawiają sobie — aby było jeszcze dziwniej — że większość ludzi idzie na wojnę pod przymusem, pod nadzorem żandarmów z bronią w ręku. Tymczasem jest rzeczą oczy­wistą, że żołnierze są liczniejsi i lepiej uzbrojeni niż policja, ta zaś w każdym razie jest mniej groźna niż wróg. Dla kogoś, kto w ogóle nie chce […]

WPROWADZENIE WOJNY

Pacyfiści dają się nabrać na bajeczkę o   żandarmach, dlatego że nie chcą przyjąć do wiadomości, iż ludzie narażają własne życie i pró­bują innych pozbawiać życia na polecenie kilku­nastu napuszonych osobników siedzących przy okrągłym stole. Pacyfiści wyrażają się tak właśnie, aby zdyskredytować władzę i zamazać prawdziwy stan rzeczy. Ci „osobnicy” bowiem to nie byle kto. Stanowią oni […]