SPOŁECZEŃSTWO W RUCHU

Wybrany przez aklamację, wódz taki utrzymuje się dzięki entuz­jazmowi, jakim lud go darzy, a który on sam sta­rannie podsyca. Wódz rządzi samowładnie, a ucho­dzi za kogoś, kto ucieleśnia losy danej grupy, za jej mistycznego wyraziciela. Ten rodzaj władzy jest znamienny dla społeczeństwa w ruchu, to jest dla stowarzyszenia ludzi zjednoczonych pewnym wspólnym celem, do którego […]

WŁADZA NA OGÓŁ

Na ogół władzą nad współczesnym społeczeństwem dzielą się dwie pierwsze kategorie. Wszędzie prawie występuje kombinacja tych dwu kategorii w różnych proporcjach, przy czym prze­waża bądź to typ tradycyjny, bądź funkcjonalny. Układ taki występuje nawet w dziedzinie wojny i religii: władza generałów i biskupów zależy cał­kowicie od ich funkcji, nie zaś od popularności. Mogłoby się zdawać, […]