FANATYCZNE ODDANIE

Z tego tytułu wódz może liczyć na fanatyczne oddanie wyzwolonych przez niego mas. Masy widzą w nim źródło wszel­kiej wolności i służą mu z całym oddaniem bez względu na okoliczności. Ponadto kierując naro­dem wódz działa „z pewnością somnambulika”. Nic więc dziwnego, że jego postanowienia są nie­omylne. Żąda, by wykonywano je bez dyskusji, a nawet bez […]

WÓDZ MYŚLI I DZIAŁA

Wódz myśli i działa jak natchnio­ny artysta, zarazem jednak ma „siłę dźwigania niepomiernej odpowiedzialności”. Właściwe mu są stany „jasnowidzenia”, co sprawia, że jego psy­chika wykracza poza pospolite rozumienie rzeczy: „Historia wojen nigdy nie zgłębi, kim naprawdę jest wódz naczelny, nigdy nie potrafi wyrazić jego wewnętrznej treści. Jest to jego najosobistsza własność, a nawet on sam […]