TWÓRCZE NAPIĘCIE

Jestem żołnierzem: wojna to żywioł żołnierza i rad bym go zakoszto­wać. To wzniosłe uczucie dowodzenia bitwą, świa­domość, że w każdej chwili kula nieprzyjacielska może was powołać przed sąd boży, świadomość, że losy bitwy, a tym samym losy ojczyzny zależeć mogą od waszych rozkazów: to natężenie uczuć i myśli ma w sobie jakąś boską wielkość.” Oczywiście […]

OFICJALNY TEORETYK

Walter Darre, minister i oficjalny teoretyk Trzeciej Rzeszy, twier­dzi wprost przeciwnie, że wielcy przywódcy ludów ulegają jakiemuś tajemniczemu uczuciu, które każe im przeciwstawiać się „ich epoce i jej mędr- kowaniom”. Darre, podobnie jak Feder, sądzi, że są oni obdarzeni pewnością somnambulików. Uczu­cie wewnętrzne, z którego czerpią swe natchnienie, porównać można z uczuciem matki dla dziecka. […]

BLISKA PSYCHOLOGIA

Widzimy, jak blisko psychologia sąsiaduje tu z mitologią. Adolf Hitler podziela te poglądy, uosabia je, a zarazem z nich korzysta. On sam przy okazji podejmuje uświęcone formułki: „Będę szedł moją drogą z pewnością somnambulika.” Nie idzie nam tu o rozróżnienie, co w postaci Fiihrera, jaka objawiała się ludowi i jaką on mu narzucał, stanowi prawdę, co […]