COŚ NORMALNEGO

Jest zresztą czymś normalnym, że zabiegając o entu­zjazm ludu wódz charyzmatyczny instynktownie lub świadomie „retuszuje” swą postać tak, by tym skuteczniej entuzjazm ten pobudzała. Mniejsza to: idzie nam teraz o opisanie bożyszcza, nie zaś rzeczywistego człowieka.Adolf Hitler jawi się jako przeciwstawienie męża stanu — zarządcy rozsądnego, sumiennegoz natury rzeczy podzielającego zalety i słabości swych współobywateli, jest […]

NA POCZTÓWKACH

Na pocztówkach i nawet na znaczkach figuruje w towarzystwie dzieci. Lubi baw ić się z psami i głaskać je. Jest wegetarianinem, nie pali, uchodzi za stroniącego od kobiet: we wszystkim wznosi się ponad ludzkie słabości.Rzadko występuje publicznie, a jeśli — to w doniosłych chwilach, by zadać groźny cios, od kto- rego świat drży w posadach: […]