ZEWNĘTRZNY POZÓR

Jest to nade wszystko niedostępny azyl, wznie­siony na miarę myśli, w których Natchniony po­grąża się w przerwach między swymi straszliwymi epifaniami, w okresach, gdy lęgną się owe profe­tyczne uniesienia, pod których wpływem dyktuje nagle światu nowe warunki, rzucając na szalę argument, jakim jest cały sfanatyzowany kraj.Pozór ten jest czysto zewnętrzny: dotyczy jedy­nie gestów, postaw, charakteru […]

ABSOLUTNY WŁADCA

Zdaniem jednych dyktator jest absolutnym władcą Niemiec, najwyższym pra­wem jest jego wola, jego kaprys. Budząc w swych stronnikach płomień bezwarunkowego oddania, przerażając przeciwników bezwzględnymi repre­sjami Wódz wiedzie do sobie tylko wiadomego celu naród, który nie ma innego wyjścia poza — chcianą lub nie chcianą — uległością i posłuszeń­stwem. Zdaniem innych Hitler sam jest igraszką w […]

OBA WIZERUNKI

W gruncie rzeczy oba wizerunki dopełniają się wzajemnie: wódz charyzmatyczny nigdy nie prze­ciwstawia się masom. Zostaje wodzem właśnie dlatego, że podziela namiętności mas, doznając ich z udzielającą się intensywnością. Nie wszystko jednak daje się rozstrzygnąć przez aklamację. Proces rządzenia z natury rzeczy wymaga infor­macji, zręczności, wytrwałości. W dodatku Hitler podjął swego rodzaju przetworzenie narodu, do […]