FILOZOF REŻIMU

Precyzuje te dążności, kieruje mmi, przekłada na język polityczny, przystosowuje do aktualnych możliwości: mrzonki, żądzę odwetu, nieświadome „chcenia” przekuwa na zwarty pro­gram jasno określonych postulatów.Filozof reżimu Alfred Rosenberg, opisując sto­sunek między Fiihrerem a narodem, ucieka się zazwyczaj do mętnej biologistycznej metaforyki, w myśl której zasadnicze zadanie Fiihrera polega na tym, iż „dzięki niemu krąży krew rasy”; […]

IZOLOWANA JEDNOSTKA

Podczas gdy Napoleon był izo­lowaną jednostką i jego realizm twórczy nie znaj­dował poparcia ani w historii, ani w narodzie, między Hitlerem a narodowym socjalizmem jest tak ścisły związek, że wciąż nasuwa się pytanie, czy to Hitler stworzył nazizm, czy nazizm — Hi­tlera. Inna jednak formuła Rosenberga zasługuje na uwagę: „Naród w stosunku do wodza jest tym, […]