TAJEMNICZE ZWIĄZKI

Dla wyrażenia tych tajemniczych związków Hitler po­sługuje się dwoma zasadniczymi obrazami:W przemówieniu, w którym poruszył tę sprawę, porównuje siebie samego do dobosza oraz do ma­gnesu. Pierwsze z określeń sięga czasów procesu lipskiego. W mowie wygłoszonej przed sądem, przed którym stanął wskutek niepowodzenia pu­czu monachijskiego, Hitler przedstawił się jako „młodszy dobosz narodu niemieckiego”. Gdy do­szedł do […]

W TRAKCIE KARIERY

Potem w trakcie swej kariery Hitler nie­jednokrotnie powracał do tego obrazu. Równie zna­mienne jest porównanie z magnesem: Hitler to człowiek, który przyciąga elementy niemieckiej woli, zbiera je, elektryzuje. Rozproszone i bezwład­ne — skazane były na niemoc. Właściwość magnesu nadaje im to, czego im brakło: jedność i kierunek. Użycza im wiary, dzięki której mogą dopełnić wspólnego […]

HIPNOZA I UNIESIENIE

On sam prze­prowadził dociekliwą analizę warunków najbar­dziej sprzyjających powodzeniu. Jak sam się do tego jawnie przyznaje, idzie o to, by unicestwić krytycyzm słuchaczy. Krytycyzm, pożądany przy władzy funkcjonalnej, w społeczeństwie podległym władzy charyzmatycznej może odgrywać jedynie rolę destrukcyjną. Przeszkadza, uniemożliwia jej działanie, podważa podstawy. Tak więc idzie o to, aby zneutralizować krytycyzm, rozwijając dyspo­zycje wręcz […]