INNE OCZEKIWANIA

Rzecz jasna, że od Wodza ocze­kuje się czegoś całkiem innego niż sprawne za­wiadywanie sprawami publicznymi oraz dobrobyt, jaki niosą rządy rozumne, pokojowe i sprawie­dliwe. Wódz jawi się jako Zbawca, OdkupicielZdobywca. Ocala naród od hańby i głodu, to znaczy — mówiąc konkretnie — od skutków upo­karzającego traktatu i klęski bezrobocia. Bezro­bocie zostaje szybko zlikwidowane dzięki wzno­wieniu […]