ZGODNIE Z ZASADAMI TEOLOGII

Zgodnie z wszelkimi zasadami teo­logii mistycznej akt powtórzony na opak usuwa zmazę. Nie idzie o rewanż w sensie sportowym czy militarnym tego słowa — idzie o prawdziwe oczyszczenie.Odkupiciel jest więc także Zbawcą. Podobnie jak odkupuje błędy minione, tak też bierze na siebie odpowiedzialność za decyzje aktualne. Wy­zwala Niemców — każdego z osobna — od nie­pokojów […]

TRADYCYJNA ROLA

Hitler nie przestawał zapowia­dać tej chwili wyznaczonej przez tos. Zrobił wszystko — moralnie i materialnie — aby przy gotować swój naród do tej chwili Wszyscy – podobnie jak on sam — oczekują tego wiel i g dnia z trwogą, lecz z czystyin sumieniem.W tej sytuacji trudno się dziwie, ze tego ro iu postać rozpościera wokoło […]