ŻADEN WIELKI PRZYWÓDCA

Poza tymi chwilami powinien zni­kać, jak znika twórca wobec swego dzieła, by tym bardziej podsycić tajemnicę i nasilić oddziaływa­nie. Wrażenie wywierane przez niego będzie tym silniejsze — im rzadziej będzie się zjawiał. Ża­den wielki przywódca nie powinien trwonić sił na pospolite trudy rządzenia. Można sobie nawet wyobrazić, że w chwili krytycznej dla narodu Fiihrer nieżyjący […]

SKUTECZNOŚĆ POLITYCZNA

Troska o skuteczność polityczną zbiega się tu przedziwnie z mityczną tendencją do wskrzeszania wiary w zapładniającą moc śmierci Boga. Ofiara z życia Zbawcy jest ko­nieczna, aby mogło się dopełnić jego dzieło.Równocześnie zaś ta ofiara zapewnia trwałe pro­mieniowanie jego mocy.Oczywiście koncepcje tego rodzaju są obłędne, to czysty sen na jawie, nie mający żadnego wpły­wu na rzeczywistość. […]