LOJALNA RYWALIZACJA

Trzeba pójść jeszcze dalej: system zakłada lojal­ną rywalizację między kandydatami. Przyjmuje się jako coś zrozumiałego samo przez się, że zwy­cięzcy nie będą nadużywać swej władzy celem unicestwienia przeciwników. Gdy mandat ich wy­gaśnie, staną przed wyborcami w analogicznych okolicznościach jak te, w których wygrali. Obywa­tele będą ich sądzić na podstawie osiągniętych wyników i w razie czego […]

LUDZKIE SŁABOŚCI

Wszystko to jed­nak jedynie „ludzkie słabostki” systemu, nie zmie­niające jego natury socjologicznej. Sytuacja zmie­nia się natomiast całkowicie, gdy spiskowcy, chcąc zapewnić sobie władzę, a przede wszystkim prze­wagę w wyborach, postanawiają odwołać się nie do pierwiastków racjonalnych w człowieku, lecz właśnie do instynktów, którym władza charyzma­tyczna zawdzięcza byt i siłę. Od tej chwili idzie jedynie o […]

TECHNICZNE ŚRODKI

Otrzymywane wychowanie nie najlepiej przygotowuje nas do stawiania czoła takim po­czynaniom, a poniekąd wręcz sprzyja temu, byśmy przed nimi kapitulowali. Ponadto współczesne techniczne środki przekazu (prasa, radio i film) dostarczają potężnych metod oddziaływania na masy. A właśnie masy są niedokształcone, naj­słabiej uzbrojone przeciwko naciskom i podstępom propagandy, w związku z czym łatwo pchnąć je do […]

W NORMALNYCH WARUNKACH

Całe mnóstwo sugestii obłudnych lub kategorycznych doprowadza do tego, że ów gest zmienia się w swego rodzaju nieświadomy odruch.W normalnych warunkach można przypuszczać nie bez racji, że równowaga niedociągnięć i błę­dów prowadzi do zwycięstwa, jeśli nie zdrowego rozsądku, to przynajmniej inercji; można też przy­puścić, że dyskretne, lecz skuteczne działanie apa­ratu biurokratycznego i kompetentnej hierarchii dochodzi […]