ZBIOROWOŚĆ

Zbiorowość jest arcyznakomitym przewodnikiem: hasło wielkoduszne czy okrutne znajduje tam po­dłoże tym podatniejsze, im bardziej bezpośrednia gwałtowna jest proponowana przez nią akcja. Zdrowy rozsądek i rzetelność, jeśli nawet nie ulegną ogólnemu porywowi — skazane są na mil­czenie i rezygnację. Reszta — to tylko kwestia ostatecznego dopracowania, przy czym zasadnicza rola przypada tu już problemom zarządzania techniki. A […]

DYSCYPLINA REDUKUJE STRATY

Dyscyplina w rzeczy samej redukuje stra­ty, degradację, rozproszenie energii, sprowadzając to wszystko do mistycznej adoracji wodza i tym samym oddając mu do dyspozycji sumę mocy, o jakiej nie mogłaby nawet marzyć władza funk­cjonalna czy legitymistyczna.Cała tajemnica zawiera się w prostej formule: przeistoczyć głosowanie w plebiscyt, a rozumową ocenę współzawodniczących programów — w nie­przytomną aklamację, wynoszącą […]

PRÓBA POPRAWNEJ OCENY

Lepiej byłoby podjąć próbę poprawnego ocenienia sytuacji obfitującej w niebezpieczeń­stwa, wobec których powaga tradycji stanowi je­dynie chwilową tamą, prędzej czy później skaza­ną na zagładę. Tymczasem w grę wchodzą coraz sprawniejsze techniki, mające na celu podbicie mas, które nie drożą się ze swymi względami. Niełatwo będzie wyszkolić masy, by obdarzały tymi względami, zachowując pełną świadomość tego, […]