WOBEC BRAKU REZULTATÓW

Wobec braku — bardzo jeszcze hipotetycz­nych — rezultatów, do jakich powinno by dopro­wadzić wychowanie obywatelskie, wymagające czasu i subtelnych środków, chyba tylko jakiś nowy cud może ocalic ideę władzy funkcjonalnej, nie dopuszczając do tego, by sprawujące władzę masy nie dały się zwieść na drogi instynktu z wszelkimi konsekwencjami, jakie to za sobą po­ciąga. Konsekwencje owe […]

WŁADZA CHARYZMATYCZNA

Władza charyzmatyczna pozostaje dziedziną somnambu- lizmu, hipnozy, oszołomienia, ekstazy. Trzeba przyjąć do wiadomości, że społeczeństwo współ­czesne, mimo całego swego racjonalizmu i złożono­ści, nie wyłącza wcale rządów tego typu. Wprost przeciwnie, właśnie ów racjonalizm i złożoność z różnych względów sprzyjają takim zjawiskom, nadając im skalę, nasilenie, charakter mechanicz­ny i nieodwracalny, konieczny dla podporządko­wania współczesnych społeczeństw.W 1933 […]