DEFINICJA GRY I ZABAWY

W każdym razie na konto zasług J. Huizingi za­pisać należy fakt, iż poddał on analizie szereg podstawowych cech gier i zabaw oraz ukazał ich znaczenie dla rozwoju kultury. Huizinga chciał bowiem ściśle określić istotną naturę gier i zabaw; nadto zaś usiłował odsłonić ich nieodzowny i ożywczy udział w zasadniczych przejawach wszelkiej kultury, zarówno w filozofii, […]

TRAKTOWANIE DZIEŁA

Dzieło jego nie traktuje o  grach i zabawach, lecz ma na celu ukazanie płodnego wpływu, jaki wywiera na kulturę duch ludyczny, w szczególności właściwy niektórym grom, polegającym na współzawodnictwie ujętym w reguły. Przeanalizowanie wstępnych formuł, od których wychodzi Huizinga, by zakreślić obszar swoich dociekań, pozwoli nam lepiej zrozumieć zaskakujące luki w wybitnej skądinąd pracy. Huizinga daje […]