KAŻDE SŁOWO CENNE

Definicja ta, aczkolwiek każde słowo jest tu cenne i ważkie, jest zarazem za szeroka i za wą­ska. Nader ważna i owocna jest uwaga na temat powinowactwa między grą czy zabawą a pewną tajemniczością, powinowactwo to nie może jednak stanowić elementu definicji, gdyż gra czy zabawa prawie zawsze jest widowiskiem, a często wido­wiskowość stanowi jej cechę […]

W TRAKCIE GRY

W trakcie gry czy zabawy wystawia się tajemnicę na widok pu­bliczny i niejako się ją wydatkuje. Krótko mó­wiąc, gra czy zabawa ma tendencję do odzierania tajemnicy z właściwego jej charakteru. Wtedy natomiast, gdy tajemniczość, maska, przebranie pełnią funkcję sakramentu, z wszelką pewnością mamy do czynienia nie z grą czy zabawą, lecz z instytucją. Wszystko, co […]

BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE

Ponadto określając grę czy zabawę jako działanie bezinteresowne, Huizinga wyłącza po prostu wszelkie zakłady i gry hazardowe, a więc na przy­kład domy i kasyna gry, wyścigi, loterie, które — na szczęście czy na nieszczęście — odgrywają istotną rolę w gospodarce i w życiu powszednim różnych narodów. Ich formy bywają różnorodne, tym mocniej uderza jednak stałość […]

WPŁYW GIER HAZARDOWYCH

Wpływ gier hazardowych jest jednak bardzo istotny, choćbyśmy nawet uważali to za rzecz godną ubolewania. Poza tym pomijanie gier tego typu prowadzi do definicji stwierdzają­cej wręcz lub przynajmniej dającej do zrozumie­nia że gra nigdy nie ma znaczenia ekonomiczne­go.’Otóż tu właśnie należy wprowadzić istotne rozróżnienie. W pewnych swoich formach gra jest właśnie wysoce dochodowa lub powoduje […]

SUMA WYGRANYCH

Suma wygranych w najlepszym razie nie może przekroczyć sumy tego, co mm przegrali. Zresztą prawie zawsze suma wygranych jest niższa, a to ze względu na ogólne koszty, podatki lub zyski przedsiębiorcy, jedynego, który nie gra, a jeśli nawet gra,, to zabezpieczony przed stratą prawem wielkich liczb, jedynego więc, dla którego gra nie jest rozrywką. W […]