WIELE GIER

Gra polega na tym, że grający musi wynajdować, wymyślać natychmia- stówą odpowiedź, dowolny w ramach obowiązują­cych reguł. To pole pozostawione grającemu, ten margines działania jest istotą gry i wyjaśnia po części przyjemność, jakiej doznajemy grając. Dzię­ki temu właśnie można wyjaśnić uderzające i zmienne zastosowanie słowa „gra”, jak na przy­kład, gdy mówimy o „grze” artysty lub […]

POCZUCIE ZASADNICZEJ NIEOBECNOŚCI

To poczucie zasadniczej nierzeczywistości przyjętego zachowania wyodrębnia je z bieżącego życia, za­stępując arbitralne prawidła, określające inne gry i zabawy. Analogia jest tak ścisła, że „burzycie­lem” zabawy, którym przedtem był ktoś ujawnia­jący absurdalność reguł, staje się teraz ten, kto psuje nastrój, brutalnie odmawia przyjęcia zapro­ponowanej iluzji, kto przypomina chłopcu, że nie jest wcale prawdziwym detektywem, prawdziwym […]