KLASYFIKACJA GIER I ZABAW

Gry i zabawy są tak liczne i różnorodne, że po­czątkowo powątpiewamy, czy da się znaleźć jakąś zasadę podziału, pozwalającą rozbić je na parę odrębnych kategorii. Poza tym przedstawiają tyle różnych aspektów, że można ujmować je z bar­dzo rozmaitych punktów widzenia. Potocznie uży­wane słownictwo dowodzi najlepiej, jaka tu pa­nuje niepewność i pomieszanie: w słownictwie tym występuje […]

ZABAWA NA RÓŻNE SPOSOBY

Wszystko gmatwa dodatko­wa komplikacja, a mianowicie fakt, że można grać w pojedynkę lub w grupie. Jakaś zabawa może spełniać wszystkie wspomniane kryteria albo nie spełniać żadnego. W jednym i tym samym miejscu można zaba­wiać się na bardzo różne sposoby: karuzela czy diabolo — to rozrywki, które uprawia się pod go­łym niebem; cb’°cko iednak, które korzysta z […]

POPISY ZRĘCZNOŚCI

Kule służą na ogół do różnego typu popisy­wania się zręcznością, ale może być i taka zaba­wa, że jeden z uczestników odgaduje, czy partner ma w ręku parzystą, czy nieparzystą ilość kul: w tym wypadku kula staje się narzędziem gry ha­zardowej.Zatrzymajmy się nad tym ostatnim określeniem. Stanowi ono aluzję do zasadniczego charakteru wyraźnie określonego typu gier. […]