WSZELKIE MOŻLIWE ZABIEGI

Mimo wszelkich możliwych zabiegów absolutna równość wydaje się warunkiem nie do uzyskania. Czasami, jak na przykład przy grze w warcaby lub szachy, przewagę zapewnia prawo do pierw­szego ruchu, gdyż ten priorytet pozwala uprzy­wilejowanemu graczowi zająć węzłowe pozycje lub narzucić swoją strategię. Wprost przeciwnie w grach polegających na licytowaniu się: ostatni z grających korzysta ze wskazówek, […]

NIEUNIKNIONE NIERÓWNOŚCI

Te nieuknione nierówności anuluje się lub przynajmniej łagodzi odwołując się do losowania lub ściśle przestrzegając wymieniania się uprzy­wilejowaną pozycją. Istota gry polega na tym, że każdy współza­wodnik chce dowieść swej przewagi w danej dzie­dzinie. Dlatego właśnie uprawianie agon zakłada napiętą uwagę, odpowiedni trening, maksymalny wysiłek i wolę walki, wymaga zdyscyplinowania i wytrwałości. Zawodnik jest tu zdany […]

PRACA NA POGRANICZU

Poza grą lub na pograniczu gier i zabaw spo­tykamy ducha agpn w innych zjawiskach kulturo­wych, podlegających takim samym prawom; tu należy na przykład pojedynek, turnieje, niektóre stałe i godne uwagi aspekty tzw. wojny rycer­skiej.Mogłoby się zdawać, że zwierzęta nie znają formy agon, jako że nie mają pojęcia o czymś takim jak granice i reguły, a […]

WYMOWNIEJSZE ZWYCZAJE

Jeszcze wymowniejsze są zwyczaje bydła roga­tego, którego przedstawiciele wsparłszy się czołem czoło usiłują zmusić przeciwnika do cofnięcia się. Podobny rodzaj przyjacielskiego pojedynku uprawiają konie, które znają jeszcze inne „zapa­sy”: stanąwszy dęba zwalają się na siebie wzajem całym ciężarem, starając się zbić współzapaśnika z nóg. Obserwatorzy sygnalizowali także rozmaite formy gier pościgowych, rozpoczynających się od wyzwania lub […]