U DZIECI

U dzieci, gdy tylko dochodzi do skrystalizowa­nia się osobowości — a nim wystąpią zawody ujęte w reguły — można zaobserwować całe mnó­stwo dziwnych konkurencji, w których rywale starają się dowieść swojej wytrzymałości. Widzi­my więc, jak dzieci zakładają się, kto dłużej po­trafi patrzeć w słońce, kto wytrzyma łachotanie, nie będzie oddychać, nie mrugnie okiem itp. Cza­sami […]

LOS DARZY ŁASKĄ

Alea ujawnia, kogo los darzy swą łaską. Gra­jący zachowuje tu całkowitą bierność, niczego się od niego nie oczekuje, zbędna jest zręczność, wy­siłek mięśni czy mózgu. Czeka jedynie z nadzieją i trwogą na wyrok losu, ryzykując jakąś stawkę. Sprawiedliwość — która i tu jest celem, osiąga­nym jednak inną drogą, i która ma polegać także na wystąpieniu […]

SZCZĘŚLIWY GRACZ

Szczęśliwe­mu graczowi daje nieporównanie więcej niż to wszystko, co mógłby zawdzięczać pracowitemu życiu, dyscyplinie i wysiłkowi. Wydaje się zuch­wałą i władczą drwiną z wszelkich zasług. Ze strony grającego implikuje postawę przeciwstaw­ną tej, jaka przejawia się w agon. W agon za­wodnik liczy tylko na siebie, w alea — na wszyst­ko: na minimalną wskazówkę, jakieś odchylenie od […]

NIEKTÓRE GRY

Niektóre gry, jak domino, tryktrak, większość gier w karty — łączą w sobie elementy agon oraz alea:, przypadek decyduje o tym, co każdy z graczy dostaje do ręki, po czym każdy w miarę swych możliwości wykorzystuje jak naj­lepiej atuty przydzielone mu przez ślepy los. W grach takich jak brydż umiejętność i rozumo­wanie stanowią główną broń […]