WIĘKSZA ROLA

Pieniądze grają na ogół tym większą rolę, im większy jest udział losu, a tym samym — im mniejsze możliwości samoobrony. Przyczyna tego jest dość oczywista: alea nie ma zapewniać wy­granej najinteligentniejszym, lecz wprost przeciw­nie — obalić naturalną czy nabytą przewagę jed­nostek, by wszyscy okazali się absolutnie równi wobec ślepego wyroku losu.Ponieważ wyniki agon są z […]

GRY HAZARDOWE

Zdarza sie nawet, że w trak­cie rozgrywki stawki zakładów nieustannie ule­gają zmianie, zależnie od przebiegu zawodów.Gry hazardowe wydają się właściwe wyłącznie ludziom. Zwierzęta znają gry związane ze współ­zawodnictwem, udawaniem i oszołomieniem. K. Groos podaje znamienne przykłady każdej z tych kategorii. Zwierzęta natomiast, zaabsorbo­wane całkowicie chwilą teraźniejszą i powolne swym impulsom, nie są w stanie wyobrazić […]

OCZYWISTE W ŻYCIU

W życiu bowiem nic nie jest oczywiste poza tym, że na początku wszystko jest niejasne, zarówno zasługi i zalety, jak szanse. Gra: agon czy alea, stanowi zatem próbę zastąpienia nieładu właściwego życiu potocznemu sytuacjami dosko­nałymi. Rola zasług lub przypadku okazuje się W nich jednoznaczna i nie podlega dyskusji. Za­kłada się tu, że wszyscy powinni korzystać z […]

CZASOWE PRZYJĘCIE ILUZJI

. Wszelka gra czy zabawa zakłada cza­sowe przyjęcie, jeśli nie iluzji (jakkolwiek słowo „iluzja” znaczy właśnie wejście w grę: in lusio), to w każdym razie świata zamkniętego, umow­nego i do pewnego stopnia fikcyjnego. Gra czy zabawa polega może nie na jakimś działaniu lub poddaniu się losowi w środowisku stworzonym przez wyobraźnię, lecz na tym, że […]

OKREŚLENIE POCZYNAŃ

Dla okre­ślenia takich poczynań obrałem termin mimicry, który w angielskim stosuje się do określenia mi- metyzmu owadów, chcąc tym samym uwypuklić zasadniczy, elementarny, organiczny niejako cha­rakter bodźca, który do tych poczynań skłania.Świat owadów wydaje się najdalej odbiegają­cym od świata ludzkiego rozwiązaniem wynale­zionym przez naturę. Świat ten, sprzeciwiający się w każdym punkcie światu ludzkiemu, jest równie […]