ZESTAWIENIE ZE SOBĄ

Zestawmy na przykład kasty mró­wek i termitów z walką klas, ozdoby skrzydeł motylich i historię malarstwa. Jeśli tylko przyj­miemy tę hipotezę — doskonale wiem, jak bardzo śmiałą — niewytłumaczalny mimetyzm owadów okaże się nagle zaskakującym odpowiednikiem upodobania, z jakim człowiek udaje kogoś innego, przebiera się, nosi maskę, gra jakąś postać. Tyle że u owadów maska, […]

UŚMIECH JAKO RUCH

Hudson skłonny był twierdzić, że młode zwierzę odruchowo „ściga wszystko, co się odda­la, a ucieka przed wszystkim, co się zbliża”, do tego stopnia, że jagnię podskakuje i ucieka, gdy jego własna matka — której nie rozpoznaje — odwraca się i podąża ku niemu, spieszy natomiast za człowiekiem, psem czy koniem, jeśli się od­dalają. „Zarażanie się” i […]