NAŚLADOWANIE STARSZYCH

W wypadku skorupiaków Oxyrhynca, które zasadzają na swej skorupie każ­dą algę czy polipa, jakie tylko uda im się schwy­tać, ich skłonność do maskowania się nie pozosta­wia wątpliwości, niezależnie od wyjaśnienia, jakie by się tu przyjęło.Dodatkowym elementem tej grupy gier i zabaw jest więc naśladowanie i przebieranie się. Dziecko naśladuje przede wszystkim starszych. Stąd wiel­kie powodzenie […]

OBJĘCIE ZACHOWANIEM

Ale zachowania się typu mimicry wykraczają poza dzieciństwo w wiek dojrzały. Obejmują one także wszelkie zabawy, którym oddajemy się w masce lub w przebraniu, polegające na tym właś­nie, że uczestnik jest zamaskowany lub przebrany, i na konsekwencjach tego faktu. Na koniec, rzecz jasna, także przedstawienia teatralne i gra aktor­ska należą do tej kategorii.Przyjemność polega na […]

PODCZAS KARNAWAŁU

Podczas karnawału zamasko­wany nie usiłuje wmówić, że jest naprawdę mar­kizem, toreadorem, Indianinem, stara się tylko straszyć innych oraz korzystać z doraźnej swo­body, wynikającej z faktu, iż maska osłania osobę społeczną, a wyzwala osobowość prawdziwą. Aktor także nie stara się wmówić, że jest „naprawdę” królem Lirem czy Karolem Piątym. Tylko szpieg lub zbieg, przebierając się naprawdę, […]

DLA BIORĄCEGO UDZIAŁ

Dla kogoś, kto nie bierze udziału w agon — staje się on z reguły widowiskiem. Jest to jednak widowisko, które z natury rzeczy wyłącza wszelkie udawanie. Wiel­kie imprezy sportowe są jednak znakomitymi oka­zjami do mimicry, jeśli tylko uwzględnimy, że udawanie przenosi się tu z uczestników na wi­dzów: zapaśnicy nikogo nie naśladują, czynią to natomiast widzowie. […]

TRIUMF W SPORCIE

Trium­fatorzy sportowi, zwycięzcy w agon — to „gwiaz­dy” zawodów sportowych. „Gwiazdy” natomiast to zwycięzcy w tym nie ujętym w reguły kon­kursie, gdzie stawką jest popularność. Zarówno mistrzowie sportu, jak „gwiazdy” otrzymują obfitą korespondencję, udzielają wywiadów zachłannej prasie, rozdają autografy.W istocie wyścigi rowerowe, mecze bokserskie lub zapaśnicze, rozgrywki piłki nożnej, tenisa lub polo stanowią widowiska ze […]

GŁOS I GEST

Widzowie nie po­przestają na tym, by głosem i gestem zachęcać swych faworytów — zapaśników bądź konie na torze — lecz naśladują zachowanie się ludzi czy koni, by im tym jakoś pomóc, jak gracz w kręgle, który nachyla się. nieznacznie w kierunku, jaki chciałby nadać pchniętej przez siebie ciężkiej kuli. W tych warunkach, prócz widowiska, jakim […]