CIĄGŁE PODPORZĄDKOWANIE

Nie występuje tu natomiast ciągłe podporządkowanie się kategorycznym i precyzyj­nym regułom. Jak przekonaliśmy się, zamiast tych reguł mamy do czynienia z oderwaniem się od rzeczywistości, z naśladowaniem jakiejś innej rze­czywistości. Mimicry to nieustanna inwencja. Jest tu tylko jedna jedyna reguła gry: dla aktora po­lega ona na tym, aby urzekał widza, nie dopusz­czając, by jakiś błąd wywiódł […]

OSTATNIA KATEGORIA

Do ostatniej kategorii należą gry i za­bawy polegające na dążeniu do oszołomienia; ma­my tu do czynienia z próbą chwilowego unice­stwienia stabilności odbioru i narzucenia świado­mości swego rodzaju rozkosznej paniki. Niezależ­nie od typu ilinx idzie o to, by uczestnik osiągnął swego rodzaju spazm, trans lub upojenie, wobec których rzeczywistość nagle traci swe prawa.Dosyć często dąży się […]