OSZOŁOMIENIE

Oszołomienie tego typu często idzie w parze z tłu­mionym zazwyczaj zamiłowaniem do nieładu i niszczenia. Mamy tu do czynienia z pierwotny­mi, brutalnymi formami autoafirmacji. U dzieci można je obserwować przy zabawach takich jak „łapki”, „wszystkie ptaki latają”, „przeskok bara­ni”, w których w pewnym momencie następuje przyśpieszenie tempa i wszystko kończy się jed­nym wielkim bałaganem. Jeśli […]

NIE TYLKO DLA CZŁOWIEKA

Również ta przyjemność nie jest wyłącznym przywilejem człowieka. Przede wszystkim należy tu przypomnieć kołowaciznę, na którą cierpią róż­ne ssaki, zwłaszcza barany. Nawet jeśli mamy tu do czynienia z przejawem patologicznym, jest on zbyt znamienny, by go pomijać milczeniem. Nie brak zresztą przykładów zabaw, które nie pozo­stawiają wątpliwości co do swego charakteru. Psy kręcą się w […]

MIŁOŚNIK ZABAW

Zgodnie z tym, co podaje Karl Groos, wspinają się one na pola zlodowaciałego śniegu, a potem każde zwierzę zjeżdża po stromym stoku, podczas gdy pozostałe się temu przyglądają. Gibbon wyszukuje sobie giętką gałąź i prze­chyla ją własnym ciężarem tak, by potem — odginając się gwałtownie — wystrzeliła go w po­wietrze. Małpa ląduje, jak się da, i […]