POTRZEBNA WPRAWA

Ludzie — po dziecięcych zabawach w bąka, w młynek, po karuzeli i huśtawce — mają do dy­spozycji przede wszystkim upijanie się oraz liczne tańce, począwszy od światowego, lecz zdradzie­ckiego wiru walca aż po najrozmaitsze rodzaje gwałtownego, gorączkowego, konwulsyjnego mio­tania się. Podobnej przyjemności dostarcza upo­jenie wywołane znaczną szybkością, jakiej do­świadcza się na przykład na motocyklu albo […]

WYKROCZENIE POZA CEL

Na jarmarkach czy w parkach ludowych mnóstwo skomplikowanych aparatów dostarcza tej rozrywki rzeszom chętnych.Machiny te rzecz jasna wykraczałyby poza swój cel, gdyby szło jedynie o zadziałanie na organy ucha wewnętrznego, od których zależy poczucie równowagi. Rzecz w tym, że całe ciało poddaje się zabiegom, które budziłyby w nas przerażenie, gdyby nie fakt, że inni tak […]

WIĘKSZOŚĆ LUDZI

A przecież większość tych ludzi, nie przyszedłszy jeszcze dobrze do siebie, rzuca się do kas, by raz jeszcze zaznać tej udręki, po której oczekują roz­koszy. Trzeba tu użyć słowa „rozkosz”, trudno bowiem nazwać zabawą to jakieś upojenie, bliższe spazmu niż rozrywki. Szok dostarczany przez owe ma­chiny bywa tak silny, że w skrajnych przypad­kach właściciele ich wabią […]