OD ZAMIESZANIA DO REGUŁY

Reguły są nieodłączną częścią zabawy, gdy tylko zyskuje ona — że się tak wyrażę — egzystencję instytucjonalną. Od tej chwili reguły stanowią część jej istoty i one właśnie przekształcają za­bawę w płodne i ważne narzędzie kultury. Nie zmienia to faktu, że u podstaw zabawy czy gry odnajdujemy pierwotną swobodę, potrzebę odprę­żenia, a zarazem rozrywki i […]

ŚWIADECTWO INDYWIDUALNYCH WARTOŚCI

W istocie gry i zabawy dają świadectwo wartościom inte­lektualnym i moralnym danej kultury, przyczy­niając się ponadto do ich precyzowania i rozwi­jania.Zdecydowałem się na słowo paidia, ponieważ etymologicznie wywodzi się ono od greckiego sło­wa „dziecko”, nadto zaś nie chciałem niepotrzeb­nie komplikować sprawy, odwołując się do okre­śleń zapożyczonych z mowy antypodów. Niemniej sanskryckie kredati oraz chińskie wan […]

W ŚWIETLE INFORMACJI

Kredati oznacza zarazem zabawę dorosłych, dzieci i zwierząt. Stosuje się je między innymi dla określenia podskoków, szybkich, swo­bodnych ruchów wyrażających nadmiar radości czy żywotności. Używa się tego słowa także dla określania niedozwolonych kontaktów erotycznych, falowania wody oraz w zastosowaniu do wszyst­kiego, co kołysze się na wietrze. Słowo wan jest jeszcze wyrazistsze, zarówno dzięki temu, co […]