SPONTANICZNY TERMIN

Jest to dla mnie termin obejmujący spontaniczne prze­jawy instynktu zabawowego:  kot zaplątany   w kłębku wełny, pies otrząsający się z wody, nie­mowlę śmiejące się do grzechotki — reprezentują pierwsze uchwytne przykłady tego typu działal­ności. Dochodzi ona do głosu we wszelkiej uciesze wyrażającej się natychmiastowymi, bezładnymi ruchami, żywiołowym, swobodnym igraniem, chęt­nie przebierającym miarę, przy czym jego zasad­niczą, […]

ELEMENTARNA POTRZEBA

Ta elementarna potrzeba ruchu i hałasowania przejawia się najpierw jako tendencja do chwy­tania wszystkiego, dotykania, smakowania, wącha­nia, następnie zaś do strącania każdego przed­miotu, jaki znajdzie się w zasięgu ręki. Przechodzi ona łatwo w chęć niszczenia lub rozbijania. Dzięki niej wyjaśnić można takie czynności jak cięcie — bez końca — papieru nożyczkami, darcie tkaniny, burzenie jakiejś […]