UTWIERDZENIE OSOBOWOŚCI

Dziecko chce utwierdzić własną osobowość, poczuć, że jest przyczyną sprawczą, zmusić innych, by zwrócili na nie uwagę. K. Groos opisuje kazus pewnej małpy, która miała zwyczaj ciągnąć za ogon współmieszkającego z nią psa, gdy ten tylko zabierał się do drzemki. Siostra C. J. Romanes’a precyzyjnie zaobserwowała mnó­stwo znamiennych szczegółów, świadczących o pry­mitywnej uciesze niszczenia i […]

POTRZEBA WYMYŚLANIA

W obu wypadkach możemy już wyróżnić podstawowe cechy gry i zabawy: dzia­łalność dobrowolna, umowna, wyodrębniona i kie­rowana.Niebawem pojawia się potrzeba wymyślania re­guł i przestrzegania ich za wszelką cenę: dziecko z sobą samym czy z kolegami zakłada się o różne rzeczy, a zakłady te, jak przekonaliśmy się, sta­nowią pierwotną formę agon: i tak dziecko ska­cze na […]